Cartoful şi modificările cauzate de excesul sau carenţa elementelor nutritive

Sfaturi despre plantarea cartofului!
August 2, 2017
Show all

Cartoful şi modificările cauzate de excesul sau carenţa elementelor nutritive

Principalele macro şi mezoelemente extrase din sol, pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de cartof sunt: azotul (N), fosforul (F), potasiul (K), calciul (Ca) şi magneziu! (Mg). Pe lângă acestea, mai sunt necesare şi o serie de microelemente, esenţiale pentru viaţa plantelor şi formarea producţiei.

Rolul primordial al macroelementelor în dezvoltarea plantei

Azotul, fosforul şi potasiu sunt elemente cu o influenţă hotărâtoare asupra evoluţiei plantei de cartof pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. Aceste elemente trebuie să fie prezente în sol într-o formă asimilabilă, uşor accesibilă şi în cantităţile necesare, încă din primele zile de la răsărirea plantelor. în faza de dezvoltare a foliajului, inclusiv înfloritul, aceste elemente nutritive sunt asimilate mult mai intens decât în faza de creştere a tuberculilor. Macroelementele au un rol primordial în creşterea şi dezvoltarea plantelor, formarea producţiei, asigurând calitatea acesteia, cât şi rezistenţa plantelor faţă de diferite boli sau dăunători. Excesul sau deficitul de macroelemente din sol pot determina perturbări serioase de creştere şi dezvoltarea plantelor şi în formarea producţiei.

Rolul mezo- şi microelementelor este de asemenea foarte important în viaţa plantelor, cu toate că din aceste elemente sunt necesare cantităţi mult mai mici. Aceste elemente au mai mult un rol indirect în realizarea producţiei, deoarece iau parte la formarea unorenzime, aminoacizi, clorofilă, ş.a. sau reglează unele procese vitale, jucând rol de catalizator etc. Excesul sau deficitul de mezo- sau microelemente, ca şi în cazul macroelementelor, pot cauza perturbări în activitatea fiziologică şi biologică a plantelor, ce poate conduce la scăderea nivelului şi a calităţii producţiei.

Excesul sau carenţa elementelor nutritive din sol se manifestă prin modificarea taliei şi a aspectului plantei, dereglări de creşteri, colorarea sau decolorarea, necrozarea frunzelor, etc. De multe ori, fermierii, necunoscând cauzele adevărate ale acestor modificări sau fenomene, le consideră boli patologice.

Deoarece simptomele carenţelor de mezo- şi microelemente nu sunt tipice în toate cazurile, recunoaşterea lor se face greu. Singurul mod de identificare a acestor carenţe îl constituie analizele chimice complexe de sol şi de plantă. Completarea acestor elemente nutritive, pentru cultura cărţoiului, se face prin aplicarea lor la sol sub formă de îngrăşăminte chimice şi/sau organice şi prin fertilizare foliară.

Legendă:
(-) nu afectează; (+) afectează; (-/+) poate afecta sau nu; frun.~ frunze; tulp.~ tulpină; coaj.- coajă; puip.~ pulpa; colţi- colţii; stol.- stolonii; răd.- rădăcinile; com.- calitatea comercială; cui.- calitatea culinară; ami.- conţinutul de amidon; m.pl.- calitatea materialului de plantat;